Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
LİDERLİK - YÖNETİM VE KALİTE POLİTİKASI
Bayburt Üniversitesi Liderlik-Yönetim ve Kalite Politikası :
 
 • Bayburt Üniversitesi’nde misyona, vizyona, belirlenen hedeflere ve uluslararasılaşmaya yönelik kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırma.
 • Liderlik yaklaşımlarını kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyecek şekilde sürdürmek.
 • Yönetim süreçlerine PUKÖ (Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma) döngüsünü uygulamak.
 • Kalite güvencesi çalışmalarını, üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayandırmak.
 • Öğrencilerle üniversite arasında uyumu ve öğrenciler arasında kültürel etkileşimi sağlamak.
 • Öğretim elemanlarının akademik çalışma ve eğitim-öğretim koşullarını iyileştirmek.
 • Akademik ve idari personelin kalite süreçlerini sahiplenmesini ve kaliteyi temel görevlerinden biri olarak görmelerini sağlamak.
 • Dış paydaşların kalite güvencesi kültürünü benimsemelerini sağlamak.
 • Bayburt Üniversitesi’nde tüm faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bayburt Üniversitesi’nde tüm süreçlerin, etik ilkeler ve görev tanımlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Stratejik Planda yer alan temel değerlere bağlı kalarak; kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanan bir yönetim politikasını benimsemek.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı