Kitap

  1. Bölüm Adı:Iı. Internatıonal Conference on Advances ın Natural and Applıed Scıences: Icanas 2017,Kadakal Huriye,Maden Selahattin,Kadakal Mahir,İşcan İmdat,Yayın Yeri:aıp Conference Proceedings,Editör:Ahmet Ocak Akdemir, Alper Ekinci, Ibrahim Han, Erhan Set, Fatih Dadasoglu, Kenan Karagoz and Aykut Oztekin,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:5,ISBN:978-0-7354-1503-4
  2. Bölüm Adı:Genel Matematik I Problem Çözümleri,Necmi Cengiz, Kadakal Mahir, Ömer Tarakçı, Mine Aktaş, Murat Tosun, Sare Şengül, Abdullah Kaplan, Esra Kır,Yayın Yeri:Pegema Akademi Yayıncılık,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:344,ISBN:9789758792955,Bölüm Sayfaları:5 -
  3. Bölüm Adı:Genel Matematik I,Cengiz. N, Kadakal Mahir, Ö Tarakçı, M Aktaş, M Tosun, S Şengül, A Kaplan, E Kır,Yayın Yeri:Pegema Akademi Yayıncılık,Basım Sayısı:7,Sayfa Sayısı:480,ISBN:9789758792030,Bölüm Sayfaları:5 -
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk