Mevzuat Değişikliği
Üniversitemiz Senatosunun 30.10.2019 tarih ve 168,169,170,171,172,173,174  sayılı oturumlarında değişiklikleri kabul edilen mevzuatlar aşağıda yer almaktadır.
  • Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)
  • Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yönerge karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)
  • Mazeret Sınavı İşlemleri Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)
  • Ön Lisans / Lisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)
  • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Öğrenci Değişimi Programı Uygulama Usul ve Esasları karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)
  • Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)
  • Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)

Üniversitemiz Senatosunun 30.10.2019 tarih ve 175 sayılı oturumunda kabul edilen Bilişim Teknolojileri Dersi Muafiyet Sınavı Yönergesi için tıklayınız.