Misyon / Özgörev

Misyonumuz (Özgörev);

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek yaymaya çalışan; toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim-teknolojiyi bilen, izleyen ve kullanabilen; özgün araştırmalar yapabilen;  insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip; mesleki ve bilimsel alanda yetkin; eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, lisans/lisansüstü düzeylerde meslek üyeleri yetiştirmek, uygulama alanlarına sağlık hizmeti katkısı vermek ve bilimsel bilgi üretmektir.