Mobile Logo Hukuk Muşavirliği

Hukuk Muşavirliği

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Hukuk Müşavirliğinin Misyonu;

1-Bayburt   Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi;

-Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin mevzuata ve hukuka uygun olarak tesis edilmesini sağlamak,

-Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak,

-Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak,

2-Bayburt  Üniversitesi tüzel kişiliğini yargı organları nezdinde hak ve menfaatlerini savunmak görevi,

-Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde  

-Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek,

-Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek,

Hukuk Müşavirliğinin Vizyonu;

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesini sağlamaktır.

Yayın Tarihi: 
Yukarı