Mobile Logo Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon Vizyon

MİSYON   

Üniversitemizdeki araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyip, bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyerek; öğretim elemanı, öğrenciler ve araştırmacıların hizmetine sunmaktır.  

VİZYON  

Üniversitemizin sağlamış olduğu eğitim hizmetlerine paralel olarak, çağdaş bilgi hizmetlerini ve araştırma olanaklarını en gelişmiş şekliyle sunmak ve öğretim üyeleri, öğrenci ve araştırmacıların taleplerine en üst düzeyde cevap verebilen büyük bir üniversite kütüphanesi olmaktır.  
 

Yayın Tarihi: 
Yukarı