Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon-Vizyon
Misyon

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi insan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kültürel donanımlı, araştırmacı, zamanın şartlarına göre problemlere çözüm üretebilen nitelikli öğretmen yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Vizyon

Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir merkez; yenilikçi, etkili iletişim ve işbirliği becerilerine sahip, geleceğin nitelikli öğretmen ve araştırmacılarını yetiştiren; bilimsel araştırmalar yapan, çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan bir fakülte olmak.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı