Mobile Logo Sürekli Eğitim Uyg. ve Arş. Merkezi

Sürekli Eğitim Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyonumuz

Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz;

Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faliyetleri düzenlemek ve koordine etmek

Yapılan faaliyetler aracılığıyla Bayburt Üniversitesi'nin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi topluma yayarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek

Sosyal konulardaki eksiklikleri tespit ederek bunların giderilmesi amacıyla ilgili eğitim ve programlar hazırlamak ve uygulamak

Bireylerin değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarına ve bu anlamda farklı fırsatlar ile karşılaşmalarına zemin hazırlamaktır.

Yayın Tarihi: 
Yukarı