Öğrenci Bilgi Sistemi
Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından eğitim-öğretim bilgilerine ulaşmak için kullanılan web tabanlı yazılım.
https://ubs.bayburt.edu.tr/
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı