Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi'nde Kullanıcı Adı ve Şİfre İşlemlerine İlişkin Bilgilendirme
Üniversite Akademik ve İdari personelinin ÖBS kullanıcı adı ve giriş işlemleri için tıklayınız.
Öğrencilerin ÖBS kullanıcı adı ve şifre işlmeleri için tıklayınız.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı