Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Öğrenci Konseyi
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan
Spor Bilimleri Fakültesi Furkan KAYA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Fatih ŞEN Üye
Sosyal Bilimler MYO Ali EMİR Üye
İktisadi ve İdari Bilimler Fak Edanur KOCABEY Üye
Demirözü MYO Furkan USTASU Üye
Adalet MYO Yunus Emre YILMAZ Üye
Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO Aleyna ÇAKIR Üye
Bayburt Eğitim Fak. Derya ÖZER Üye
Teknik Bilimler MYO Ramzan ŞAHİN Üye
Spor Bilimleri Fak. Yunus Emre OKUR Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı
Bayburt Eğitim Fakültesi Ömer Faruk TURAN Öğrenci Konseyi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
  • Komisyonun yazışma işlemlerini ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.
        DAYANAK
        BAYÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı