Öğretim Elemanı Alım İlanı (28/12/2020)

 

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesi için tıklayınız.) (İlan No mutlaka belirtilecek)

2. Özgeçmiş,

3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.)

4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi

5) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

6) İki adet fotoğraf

7) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı

8) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı

9) Deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu  adresinden alınan Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakülte/M.Y.O.nun internet adresi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

 S.No

Fakülte /MYO

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der

Adet

Niteliği

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2020/0031

Rektörlük

UZEM (Uygulamalı Birim)

UZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Görev yapmak Üzere

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

5

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi

 

2020/0032

Adalet Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

5

1

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, İşletme, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/adalet-meslek-yuksekokulu

2020/0033

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran’ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

5

2

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimleri Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Hafızlık belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/ilahiyat-fakultesi

2020/0034

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)

4

1

Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi

2020/0035

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)

4

1

Psikolojisi alanında doktora yapıyor olmak.

 

Öğretim Görevlisi ilanlarına başvuracak adayların Lisans Mezuniyet alanlarının ALES puan türünden, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvurdukları lisans alanının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosu ve Araştırma Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır.  2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

28.12.2020 Pazartesi

 

Son Başvuru Tarihi:

11.01.2021 Pazartesi

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

14.01.2020 Perşembe

 

Sınav Giriş Tarihi:

18.01.2020 Pazartesi

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

21.01.2020 Perşembe

 

 

 Yayınlandığı Resmi Gazete:  28 Aralık 2020 Perşembe Tarihli ve 31345 Sayılı Resmi Gazete