Öğretim Üyesi Alım İlanı (02.11.2020)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

 Doçentliği Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak.

2

Demirözü Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Zootekni alanında almış olmak.

3

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak.

4

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.

5

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

6

Sanat Tasarım Fakültesi

Resim

Resim

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Resim- İş Öğretmenliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Resim-İş Eğitimi alanında tamamlamış olmak.

7

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elektrik-Elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak. Elekromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği alanında doktora yapmış olmak. 

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Profesör kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde, Doçent kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

3- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için altı (6) nüsha dosya,

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

9- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

10- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

11- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı

12- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı)

13- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi ( adresinden alınan HİTAP hizmet belgele

14- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) – İnternet Sayfamızda yer almaktadır.


BAŞVURU YERİ

Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 16/11/2020 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete: 02/11/2020 Tarihli ve 31292 sayılı Resmi Gazete