Öğretim Üyesi Alım İlanı (07.12.2020)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

           

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanda almış olmak. Organik tarım ve Endüstri  bitkileri üzerine çalışmaları bulunmak.

2

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Biyomedikal Malzeme Araştırmaları üzerine çalışmaları bulunmak.

3

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

4

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri veya Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Veri madenciliği ve makine öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak.

5

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak. MikroRNA ve prenatal tanı üzerine çalışmaları bulunmak.

6

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İç Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

7

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Mekatronik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Isı kütle transferi veya İçten yanmalı motorlar üzerine çalışmaları bulunmak.

8

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Mekatronik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon imalat bilim dalında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Elektro-eğirme yöntemiyle üretim üzerine çalışmaları bulunmak.

9

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İktisat lisans mezunu olmak. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat bilim dalında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı üzerine çalışmaları bulunmak.

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Doçent kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

3- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi

13- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) – İnternet Sayfamızda yer almaktadır.BAŞVURU YERİ

Doçent kadrosu için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 21/12/2020 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete: 07/12/2020 Tarihli ve 31327 sayılı Resmi Gazete