Öğretim Üyesi Alım İlanı (12.07.2020)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24 maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik Alanında almış olmak. İki (2D) ve üç (3D) boyutlu Grafen nanoyapılar konusunda çalışmaları bulunmak

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

1

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yapı Malzemeleri alanında çalışmaları bulunmak.

3

Demirözü Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Biyoteknoloji Anabilim dalında yapmış olmak ve Arıcılık üzerine çalışmaları bulunmak.

4

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalında yapmış olmak. Duygusal zeka üzerine çalışmaları bulunmak.

5

Adalet Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Türkçe Eğitimi bilim dalında yapmış olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmaları bulunmak. (Uzaktan Eğitim ve TÖMER’de görevlendirilmek üzere)

6

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Dede Korkut Hikâyeleri üzerine çalışmaları bulunmak.

7

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

Resim

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Resim alanında Sanatta Yeterlilik almış olmak.

8

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına öğrenci seçim yöntemleri ve taekwondo sporcularının motorik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet çıktıları(asılları atama olması halinde göreve başlaması sorası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.


BAŞVURU YERİ

Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 27/07/2020 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.


Yayınlandığı Resmi Gazete: 12 Temmuz 2020 Tarihli ve 3113 sayılı Resmi Gazete