Öğretim Üyesi Alım İlanı (26.03.2020)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24 ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak.

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak. Takım sporcularının KMY değerleri üzerine çalışmaları bulunmak. Futbol alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans ve Yüksek Lisansını İşletme alanında yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon bilim dalında doktora yapmış olmak.

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için (6) nüsha dosya,

7- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

8- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

13- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.


BAŞVURU YERİ

Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi 09/04/2020 Perşembe günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.


Yayınlandığı Resmi Gazete: 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete