Öğretim Üyesi Alım İlanı (28/12/2020)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

               

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal Bilgileri Eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.

2

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Temel İslam Bilimleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. İslam hukuku alanında çalışmaları bulunmak

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

4

Bayburt Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Matematik Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

5

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yönetim Bilişim Sistemleri veya Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. 3D yazıcılar üzerine çalışmaları bulunmak.

6

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita Kadastro Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Coğrafya alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Beşeri coğrafya üzerine çalışmaları bulunmak.

7

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İç Mimarlık alanında doktora derecesine sahip olmak.

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Doçent kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

3- Özgeçmiş,

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi

13- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) – İnternet Sayfamızda yer almaktadır.BAŞVURU YERİ

Doçent kadrosu için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 11/01/2021 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete: 28/12/2020 Tarihli ve 31348 Sayılı Resmi Gazete