Öğretim Üyesi Alım İlanı (29.07.2019)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Pr.

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Bilişim alanında yapmış olmak.                           

2

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını farmakoloji alanında yapmış olmak.                   

3

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını tıbbi biyoloji alanda yapmış olmak.                          

4

Bayburt Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını sınıf eğitimi alanında yapmış olmak. İlk okuma ve yazma öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

5

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak. Eğitim tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

6

Sosyal Bilimler MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Posta Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak. Posta Hizmetleri alanında çalışmaları bulunmak.

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  dört (4) nüsha dosya,

7- Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

  

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Kimlik Fotokopisi ve Güvenlik Soruşturması Formu (Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız) –  (Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

13- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.


BAŞVURU YERİ

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokuluna şahsen yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi 15/08/2019 Perşembe günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

Yayınlandığı Resmi Gazete:  29 Temmuz 2019 Tarihli ve 30846 sayılı Resmi Gazete