Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Folklor) (DR), Doktora, 2017 - 2021
  2. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Folklor) (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2012 - 2014
  3. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans-Anadal, 2007 - 2011