Pedagojik Formasyon Ön Kayıt Başvuru Duyurusu

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

PROGRAMI KONTENJAN, BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2021-2022 akademik yılı GÜZ döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğrenci alımı, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’ına göre yürütülecektir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Üniversitemiz ile diğer üniversitelerin lisans mezunları başvurabilecektir. Lisans mezunu olmayanlar bu programa başvuru yapamazlar.

Ön kayıtlar sonunda başvurusu sayısına bağlı olarak programın açılıp açılmayacağına, hangi alanlarda öğrenci alınacağına ve ne kadar kontenjan verileceğine, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün öğretmen mevcudu ve Fakültemizin akademik alt yapısı çerçevesinde Üniversitemiz Senatosunca karar verilecektir. İlgili öğretmenlik alanındaki başvuru sayısı 4’ün altında olduğu taktirde adayların başvuruları iptal edilecektir. Adaylar başvuru yapmadan önce  öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgeyi incelemelidir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti 3500 TL olarak belirlenmiştir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrenim ücreti / katkı payı 2 eşit taksit halinde Üniversitemiz tarafından belirtilen hesap numaralarına ödenecektir. Ödemelerin 1. Taksiti (1750 TL) kesin kayıt aşamasında, 2. Taksiti (1750 TL) ise 2021-2022 Bahar Yarıyılı ders kayıt haftasında ilgili banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır. Şehit eş ve çocuklarından kayıt hakkı kazanlardan bu durumlarını belgelendirdikleri taktirde herhangi bir öğrenim ücreti / katkı payı talep edilmeyecektir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında, lisans programlarımızda uygulanan hibrit (karma) sisteme bağlı olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan eğitimle yürütülecektir. Programda yüz yüze dersler ile Öğretmenlik Uygulaması I dersi aynı günde, uzaktan eğitim dersleri ise haftanın diğer günlerinde yapılacaktır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının Üniversitemiz Baberti Külliyesindeki Eğitim Fakültesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

DERSLER

I. Dönem

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

3

0

3

6

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

6

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

6

Öğretmenlik Uygulaması I

1

6

4

8

DÖNEM TOPLAMI

12

6

15

30

II. Dönem

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme​​

3

0

3

6

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

4

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

6

Öğretmenlik Uygulaması II

1

6

4

8

DÖNEM TOPLAMI

12

6

15

30

GENEL TOPLAM

24

12

30

60

Öğretmenlik Uygulaması I – II dersleri İlimizde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitim devam ettiği sürece yüz yüze olarak yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabiidir. Bu bağlamda sınav, devam zorunluluğu, derslerin işlenişi, ders muafiyeti ve disiplin konularında ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.  İlgili yönetmelik için tıklayınız…

Ön kayıt başvuru yapan adaylardan herhangi bir belge talep edilmemektedir. Adaylar kesin kayıt hakkı kazanması durumunda ön kayıt başvurusundaki beyan ettikleri bilgileri ilişkin belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Başvuruların değerlendirilmesinde YÖK not dönüşüm sistemi esas alınacak olup öğrenci kabulünde herhangi bir not barajı bulunmamaktadır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde yapılacak olup bu tarihten sonra gelen talepler kabul edilmeyecektir.

İşlem

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ön kayıt başvuruları

10/10/2021

17/10/2021

Başvuruların değerlendirilmesi

18/10/2021

19/10/2021

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

19/10/2021

Kesin kayıt işlemleri

20/10/2021

22/10/2021

Yedek listeden kesin kayıt yapılması

25/10/2021

27/10/2021

Derslerin Başlaması

25/10/2021

 

Ön kayıt için tıklayınız…