Akademik Personel
Profesör Doktor Hamdi Güleç
Profesör Doktor Osman Gündüz
Doçent Doktor Hasan Aktaş
Doktor Öğretim Üyesi Arzu Yıkılmaz
Doktor Öğretim Üyesi Cem Özkurt
Doktor Öğretim Üyesi Esat Aktaş
Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel
Doktor Öğretim Üyesi Gazi Özdemir
Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çalık
Doktor Öğretim Üyesi Osman Oruç
Doktor Öğretim Üyesi Özkan Dayı
Doktor Öğretim Üyesi Ruken Karaduman
Doktor Öğretim Üyesi Serdar Göktaş
Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Yurttaş
Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Akkoyun Koç
Doktor Öğretim Üyesi Turgay Kabak
Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Aktaş
Doktor Öğretim Üyesi Yıldıray Yıldırım
Araştırma Görevlisi Erdem Saka
Araştırma Görevlisi Fatih Köksal
Araştırma Görevlisi Fatih Mehmet Eşki
Araştırma Görevlisi Hüseyin İlhan
Araştırma Görevlisi Kurban Durmuşoğlu
Araştırma Görevlisi Ömür Erbay
Araştırma Görevlisi Özlem Ünalan
İdari Personel
Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Teknisyen Cihangir Başpınar
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Fikret Yonca
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni İlyas Çabuk
Bilgisayar İşletmeni Didem Micazoğlu Çakmak