Akademik Personel
Doktor Öğretim Üyesi Kübra Çinar Topçu
Doktor Öğretim Üyesi Naciye Kutlu Kantar
Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Ecem Bayram
Doktor Öğretim Üyesi Ruşen Sınır
Öğretim Görevlisi Arzu Çimen
Öğretim Görevlisi Bahadır Kurnaz
Öğretim Görevlisi Ediz Boz
Öğretim Görevlisi Hazel Yurtsever
Öğretim Görevlisi Murat Hüseyin Akyüz
Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Yüzer
Öğretim Görevlisi Nihal Özdemir
Öğretim Görevlisi Ramazan Peker
Öğretim Görevlisi Zeynep Muştu
İdari Personel
Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu
Teknisyen Adem Erbay
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Abdullah Bilgin
Bilgisayar İşletmeni Şeref Yılmaz
Kaloriferci Mehmet Asif Alan
Hizmetli Ceylan Sönmez
Hizmetli Mahmut Şentürk