Akademik Personel
Doktor Öğretim Üyesi Abdulaziz Artış
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sever
Araştırma Görevlisi Merve Boynueğri
Araştırma Görevlisi Muhammed Selim Durumlu
Araştırma Görevlisi Yıldız Burak