Akademik Personel
Öğretim Görevlisi Yakup Koçhan Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi