Political Science Complete (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) Veritabanı Deneme Erişimi
1 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. 
 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh