Politika, Misyon, Vizyon ve Değerler
Bayburt Üniversitesi’nin
Misyonu:

• “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet süreçlerinde katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık, evrensel değerlere saygılı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak ulusal ve uluslararası alanda etkili olmak,
• Rekabetçi, sonuç alıcı işbirlikleri geliştirip, modern ve üretime yönelik bilgi-teknoloji üreterek, kentin toplumsal ve ekonomik gelişimini sağlamada öncülük etmek,
• Sağladığı güvenli, sağlıklı, huzurlu ve bilime dayalı bir çalışma ortamıyla öğrencilerini başarıya odaklamak ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak,
• Mesleki ve akademik alanda yetkin, girişimci kendini sürekli geliştiren toplumsal değerlere sahip ve topluma faydalı olacak bireyler yetiştiren bir üniversite olmak”tır.
Vizyonu:
• “Kaliteli eğitimi, bilgi ve beceriye yönelik hizmet üretimi, bilimsel ahlak ve değerlere sahip girişimci bireyleri ile topluma her anlamda katkı sağlayan, başarıya odaklı, tercih edilen bir üniversite olmak.”
Hizmet sunumunda temel aldığımız “Değerlerimiz” ise;
• Bilimsel Ahlak ve Akademik Düşünce, İfade Özgürlüğü
• Öğrenci ve Hizmet Alan Odaklı
• Katılımcı, Şeffaf ve Hesap Verebilir
• Kamu Yararı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı
• Kaliteli ve Yenilikçi
• Adaletli, İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı şeklinde belirlenerek yayımlanmıştır.
Bayburt Üniversitesi olarak Kalite Politikamız:
• Hizmet sunduğumuz her alanda; katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek,
• Çalışanlarımız ve bizden hizmet alan, bize hizmet veren, işbirliğinde bulunan tüm paydaşlarımızla iletişim içinde, onların beklentilerini de karşılayacak şekilde hizmet üretmek ve memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak,
• Toplam Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
• Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı yaratmak,
• Her tür kaynağımızı etkin kullanarak, tüm süreçlerimizdeki verimliliği sürekli artırmak,
Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası standartlara uygun üniversite olmaktır.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı