Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Proje Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Sedat MADEN Başkan
Doçent Doktor Gürkan YILDIRIM Üye
Doçent Doktor Mesut ÖZTÜRK Üye
Doçent Doktor Murat ABDİOĞLU Üye
Doçent Doktor Abdurrahman SEFALI Üye
Doçent Doktor Cansu TUTKUN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Celal BOYRAZ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı