Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Proje Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Sedat MADEN Başkan
Doçent Doktor Gürkan YILDIRIM Üye
Doçent Doktor Mesut ÖZTÜRK Üye
Doçent Doktor Murat ABDİOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman SEFALI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Cansu TUTKUN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Celal BOYRAZ Üye
Yukarı