Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
Mühendislik
Bölüm
Makina Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Makina Teorisi ve Dinamiği
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, Makine Mühendisliği, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı, Makine Mühendisliği Tezli YL Programı

Görevlendirmeler

İletişim

e-Posta
rabikar[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-11-53, 1651
Faks
(458) 211-1178, (Mühendislik Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk