Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Satın Alma ve İhale Kabul Komisyonu
Doç. Dr. Volkan ŞENAY (Başkan)
Öğr. Gör. Buket DAŞTAN (Üye)
Öğr. Gör. Ceren ARI ARAT (Üye)
Öğr. Gör. Ömer ALTAY (Üye)
Öğr. Gör. Ömer ÖZTEN (Üye)
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı