Programcı Selma Kadeş
2004 - 2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bilgisayar Öğretmenliği