Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Dirican (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞENGÜL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYRAM (Üye)
Öğr. Gör. Emirhan AKTAŞ (Üye)
Öğr. Gör. Ömer ALTAY (Üye)
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı