Teknoloji Eğitim Kursları


Teknolojinin Tanımı:

 •       Teknoloji Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Genel olarak teknoloji, insanlara yardımcı olan alet, araç ve gereçleri kapsayan bilgidir.


Teknolojinin Kullanımı:

 •       Orijinal eser yaratırken kullanılan donanım veya yazılıma ise teknoloji araçları denmektedir. Teknolojik araçlardan açık uçlu araçlar doğru kullanıldığı zaman öğrenme ve gelişimini destekleyebilmektedir.


Teknolojinin Önemi:

•       Bilgi çağının en önemli gereksinimi bilgiye ulaşmaktır. Bilgiye ulaşma yöntemleri de gün geçtikçe değişmekle beraber bu yöntemleri en çok şekillendiren etmen hiç kuşkusuz ki, teknolojidir.

•       Teknolojinin hayatımızdaki önemi her geçen gün artmaktadır.

•       Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişim ve gelişim nedeniyle çağımız için “elektronik çağ”, “uzay çağı”, “bilgi çağı” ve “bilgisayar çağı” gibi isimler kullanılmaktadır. Bu isimlerin ise toplumsal yaşamımıza yön verdiği düşünülmektedir.

Teknolojinin Eğitime Faydaları:

1.       Zaman ve Mekan Kavramını Genişletme: Teknolojinin eğitime en önemli faydalarının başında öğrenmenin zaman ve mekan kısıtlanması olmadan gerçekleşmesini sağladı.

2.       Öğrenme ve Kavrama Derinliğine Sahip Olma: Öğrenciler, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde web araçları ya da uygulamalar sayesinde kendileri deneyimleyerek fikirlerini ve öğrenmelerini pekiştirebilir.

3.       Öğrenme, Öğretmeye Karşı: Öğrencilere öğretmek yerine, gerekli materyaller verilerek onların kendi kendilerine öğrenmeleri sağlanır. Bu sayede öğretmenin fiziksel varlığı olmadan öğrenci ihtiyacı olan bilgiye ulaşma becerisi kazanır. Bu şekilde proje bazlı öğrenme yaklaşımları öğrencilerin daha çok ilgisini çeker.

4.       Öğrenciler Kendilerini Rahatlıkla İfade Edebilir: Öğrenciler teknolojiyi kullanarak birçok araç yardımıyla kendilerini ifade etme becerilerine sahip olurlar. Örneğin; kendilerine ait bir YouTube kanal açabilir, dijital portfolyolar oluşturulabilir, web tabanlı radyo kurabilir, e-dergiler ve e-gazeteler açıp yazılar kaleme alabilir, web siteleri ve bloglar açarak istedikleri konu ve alanda kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler.
 

5.    Fiziksel Yakınlığa Gerek Duymadan İşbirliği: Teknolojinin imkanları sayesinde fiziksel bir yakınlık olmadan herkes projelerini başkalarıyla paylaşabilir. Öğrenme ortamlarında başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilirler.

6.      Küresel Öğrenci Olma: İletişim teknolojileri sayesinde öğrencilerin dünyaya bakış açısı, diğer kültürleri tanıması ve diğer halklarla iletişime geçmesi çok daha kolay hale geldi. Artık teknoloji sayesinde ‘Dünya Vatandaşı’ olmak daha da kolaylaştı. Dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz ülkedeki biriyle doğrudan diyalog ve işbirliğine gidebilir bu sayede diğer kültürleri tanıyabilirsiniz.

7.    Hızlı Öğrenme: Her insan birbirinden farklıdır. Bilgiyi farklı şekillerde, farklı durumlarda ve farklı hızlarda öğreniriz. Bilgi teknolojileri sayesinde sınıfta yavaş öğrendiğimiz zor dersleri tekrar edebilme ve nerede tıkandığımızı görebilme şansına erişiriz. Sınıf içinde zorlandığımız durumdan çıkarak bilgi teknolojileri sayesinde özel ders alıyormuşçasına daha hızlı ve kolay öğrenebiliriz.

8.     Kalın ve Ağır Kitapları Taşımaya Son: Teknoloji kalın ve ağır çalışma kitapları ile ek çalışma materyallerini taşımaktan kurtarır. Bulut depolama sistemi kullanılarak, harici hard diskleri veya bellekleri taşımak çok daha hafiftir.

9.    Kişisel Verimlilik: Teknoloji uygulamaları yazma, okuma, iletişim kurma, çalışma zamanı belirleme ve organize etme konusunda yardımcı olur. Kişisel verimlilik oranı ciddi oranda artar.

10.   Daha Az Maliyet: İnternet üzerinden açık, ücretsiz eğitim araçları sayesinde ek kaynaklara ve yardımcı kaynaklara bağımlılık azalır. Böylece hem daha fazla materyal kullanılabilir hem de daha fazla öğrenme ve pekiştirme sağlanmış olur.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı