Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Temel Değerler
Misyon, Vizyon, Değerler 


Misyon: Toplumun sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve sağlık hizmeti sunumunun kalitesini arttırmak için katılımcı, araştırmacı, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren, etik değerlere sahip profesyonel sağlık personelleri yetiştirmektir.
 
Vizyon: Topluma ve bilime üst düzey katkı sağlayan, eğitimde yenilikleri takip eden ve uygulayan, ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile iş birliği yapan ve rekabet eden, küresel düzeyde tanınan ve tercih edilen bir kurum olmaktır. 

Temel Değerler: 

•    Bilimsellik ve araştırma odaklılık,
•    Yenilikçilik,
•    Etik, kültürel ve evrensel değerlere bağlılık,
•    Kalite
•    Öğrenci odaklılıktır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı