Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Türkiye'nin Zirvesindeyiz
TÜBİTAK'ın 2209-A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projelerinde köklü üniversiteleri geride bırakarak her çağrı döneminde üst sıralara yükselişini sürdüren Üniversitemiz, bir önceki dönem yakaladığı Türkiye 11.'liği sonrasında belirlediği ilk 10 hedefini gerçekleştirdi. Türkiye genelinde proje başvuru sayısında 3. sırayı alan Üniversitemiz, kabul alan proje sayısında ise 8. sıraya yükseldi. Üniversitemiz ayrıca listede 2000 yılı sonrasında kurulan tüm üniversiteler arasında ilk sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi. Üniversitemiz, öğrenci başına düşen kabul edilmiş proje sayısında ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin ardından Türkiye genelinde 3. oldu. 

Toplamda 300 başvuruyla Türkiye genelinde çağrıya başvuran 189 üniversite arasında 3. sıraya yükselme başarısı gösteren üniversitemiz bir önceki dönem 252 başvuruyla kırılan rekorunu geliştirdi. Bir diğer rekor ise 97 kabul alan projeyle Türkiye genelinde 8. sıraya yükselişle kırıldı. Bir önceki dönem 96 kabul edilen projeyle 11. sırada yer alan Üniversitemiz, bu alanda da gelişim göstererek zirve yürüyüşünü sürdürdü. 

Öğrenci Merkezli Akademi Vizyonu

Proje seferbirliğinin en önemli sacayakları arasında öğrenci katılımlı üretim ilkesini konumlandırdıklarını dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Modern akademi anlayışında bilimin yalnızca bir akademisyen aktivite olması beklenemez. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Bütünleşik Vizyon ilan eden üniversitemiz, akademik sorun tespitleriyle mücadeleyi topyekûn katılım stratejisiyle sürdürüyor. Temel çözüm prensibimiz, öğrencilerin hayal dünyası ve pozitif aktivizm önerilerinin akademik danışmanlar tarafından yönlendirilmesi ve proje olarak kurgulanması esasına dayanıyor. TÜBİTAK'ın öğrenci projelerinde elde edilen başarı, bu yönüyle arka planda daha derin ve geniş alana yayılmış bir kurum kültürünü özetliyor." şeklinde konuştu. 

Genç Üniversiteler Arasında Proje Liderliği

Listenin ilk 20 sırasında 2000 yılı sonrasında kurulan 9 üniversite yer alırken Üniversitemiz bu alanda Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. Öğrenci başına düşen kabul edilmiş proje sayısında ise her 154 öğrenciye bir proje kabul başarısı gösteren Üniversitemiz, bu alanda da 3. sırayı alarak fark yarattı. Genç üniversitelerin proje odaklı akademik üretim stratejisiyle bir rekabet gücü tesis etmesinin mümkün olduğuna değinen Rektörümüz Türkmen, "Üniversitelerden beklentiler dönüştükçe başarının ölçüldüğü temel parametreler de değişiyor. Bu nedenle dünyanın köklü üniversiteleriyle rekabet edebilmek için alternatif başlıklar öne çıkıyor. Proje fikri hayal gücü ile uygulama yönlü girişim gerektirdiği için üniversitenin köklü yapısının belirleyiciliği azalıyor ve kurum kültürünün teşviki belirleyici oluyor. Dolayısıyla genç bir üniversite proje üretim başarısıyla köklü üniversitelerden daha başarılı olabiliyor." ifadelerini kullandı. 

Proje Kültürünün Kanıtları Geniş Yayılımda

Birim bazında en fazla proje kabulü alanlar sırasıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi (19), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (15) ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (14) oldu. Bu birimlerimizi, Demirözü Meslek Yüksekokulu (8), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (7), Uygulamalı Bilimler Fakültesi (7), Eğitim Fakültesi (6), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (5), Aydıntepe Meslek Yüksekokulu (4), İlahiyat Fakültesi (3), Sanat ve Tasarım Fakültesi (3), Spor Bilimleri Fakültesi (3), Mühendislik Fakültesi (2) ve Adalet Meslek Yüksekokulu (1) takip etti. Rektörümüz Türkmen, tek bir birime yoğunlaşmaksızın tüm birimlere yayılan proje kabul sayılarının münferit bir başarı yerine kurumsal başarı olduğunu belirterek, "Proje başarısı üniversitelerde birey ya da birim odaklı olabildiği gibi kurum kültürü olarak kolektif akıl odaklı da olabilir. Biz, geldiğimiz aşama itibariyle kurum kültürüne entegre olmuş proje odaklı düşüncenin sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Bir sonraki safha tüm birimler arasında bir denge oluşmasıdır." açıklamasında bulundu. 

Zirve Hedefinin Sonrası: Zirvede Kalmak

Rektörümüz Türkmen proje seferbirliğinde sürekli hedef yükselten Üniversitemizin kısa bir süre içinde Türkiye'nin zirvesine yaklaştığını söyleyerek, "Projeler Üniversitesi vizyonumuz, akademik, kültürel ve sosyal etkinliklerimizi 'tasarım düşünme' tabanında organize etme iklimini kökleştirdi. Biz, tüm yönetsel işleyişimize hayat veren paydaşlarımızla birlikte kurumsallaşmayı bir proje olarak tasarlıyoruz. Temel eksendeki büyük projemizi her türlü alt projelerin tamamlayacağı bir çoğullukla inşa ediyoruz. Bayburt Üniversitesi, hayal gücünün hayat gücüne dönüşmesi için gereken proje tasarım yetkinliklerinin tüm iç paydaşlara aktarıldığı bir projeler üniversitesine dönüşmüştür. Bugüne kadar proje alanında sürekli yükselişle teyit ettiğimiz bu sonuç, 'projelendirilmemiş fikir kalmasın' çağrımıza kolektif bir duyarlılık sağlandığının kanıtıdır. TÜBİTAK'ın öğrenci projeleri düzeyinde gösterdiğimiz başarı, aynı zamanda kendimize verdiğimiz sözün gerçekleşmesi anlamında da önemli bir gurur kaynağıdır. 2000 yılı sonrasında kurulan genç üniversitelerden biri olan Üniversitemiz, proje alanında fark yaratarak Türkiye'nin önde gelen üniversitesi oldu. Bu gurur tüm öğrencilerimizin ve akademik danışmanlarımızındır. Ailemizin her bir ferdini tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım." dedi.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı