Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ