Uluslararası İlişkiler Ofisi Birim ve Bölüm Koordinatörleri
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Erdemalp ÖZDEN Koordinatör
Doktor Öğretim Üyesi Eşref KULOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Sevim AKGÜL Üye
Doçent Doktor Mehmet BULUT Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ramazan SAYAR Üye
Araştırma Görevlisi Şeyda Buşra KONUK Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı