Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Üniversitemiz öğretim elemanlarının, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularında farkındalık geliştirmeye yönelik araştırmalarını desteklemek amacıyla ÇP kodlu çağrılı proje başvuruları başladı.
Yukarı