Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Üniversitemizde Kalite Komisyon Toplantısı Tamamlandı
Üniversitemizde, Kalite Komisyon Üyelerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. 

10 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda yapıldı. Üniversitemiz Kalite Birimi tarafından organize edilen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan başkanlık etti.

Programın açılış konuşmasında akreditasyon ve kalite yönetim sisteminin önemi ve gerekliliğine vurgu yapan Rektör Yardımcımız Erdoğan; “Uluslararası arenada rekabet edebilir, özellikle tercih edilen bir üniversite olma süreçlerinde akredite ve kalite yönetim sistemini benimseyen ve uluslararası etkileşim yapan üniversiteler öne çıkmaktadır. Bu süreçte başarılı olunabilmesi için üniversitemizde de tüm paydaşların yapılan işleri benimsemesi ve herkesin desteği büyük önem taşımaktadır.”dedi.

Üniversitemizde, kalite biriminin bundan sonra kalite koordinatörlüğü olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Rektör Yardımcımız Erdoğan; bu süreçte desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve destek olan herkese teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar tarafından; Kurumsal Akreditasyon Programı, Program Akreditasyonu başvuru süreçleri ve ölçütler, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Sürüm 3.0) konularında kalite komisyonu üyeleri ve birim kalite komisyonu üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kalite Komisyon Üyelerine yönelik yapılan toplantı soru cevap ile sona erdi.
 
Yayın Tarihi: 
Yukarı