Uygulamalı Bilimler Fakültesi Birim Staj Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Emre TEKCE Üye
Doçent Doktor Bora GÖKTAŞ Üye
Doçent Doktor Sinan KUL Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı