Bildiri

 1. Aksakal Vecihi, Tekce Emre (18.09.2021), "Impact of Covid 19 on the Animal Production Sector", presented at the ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT,
 2. Pehlivan Erkan,Aksakal Vecihi,Öztürk Ali Kemal,Önal Ahmet Refik,Polat Merve Turan,Dellal Gürsel (13.01.2020 - 17.01.2020), "Dünyada, Ab’de ve Türkiye’de Organikhayvansal Üretimin Mevcutdurumu ve Geleceği", presented at the Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, 2020
 3. Şentürk Ömer,Aksakal Vecihi (23.09.2020 - 26.09.2020), "Investıgatıon of the Use of Unıque Food Source, Colostrum, and Itseffect on the Preventıon of Calf Deaths", presented at the 2. INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUMON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES, 2020
 4. Yıldız Kürşat,Aksakal Vecihi (23.09.2020 - 26.09.2020), "Investıgatıon of the Importance and Effects of Pobıotıc Use ın Thepreventıon of Ice Deaths", presented at the 2. INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUMON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES, 2020
 5. Bayraktar Bülent,Uzun Tahsin,Aksakal Vecihi,Tekce Emre (17.04.2019 - 21.04.2019), "Kemerin Hormon Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemlerüzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the V SCİENCE TECHNOLOGY AND İNNOVATİON CONGRESS, 2019
 6. Aksakal Vecihi,Bayraktar Bülent,Tekce Emre (19.09.2019 - 21.09.2019), "Investıgatıon of the Effects of Robotıc Systems on Herd Health and Protectıon ın Lıvestock", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 7. Aydın Betül,Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Aksakal Vecihi (17.04.2019 - 21.04.2019), "Kanatlı Hayvan Beslemesinde Gümüş Nanonanopartiküllerin Kullanımı", presented at the V. Scinece, Technology and Innovation Kongresi (INES - 2019), 2019
 8. Aydın Betül,Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Aksakal Vecihi (17.04.2019 - 21.04.2019), "Kanatlı Hayvan Beslemesinde Gümüş Nanonanopartiküllerin Kullanımı", presented at the V. Scinece, Technology and Innovation Kongresi (INES - 2019), 2019
 9. Zengin Yunus Emre,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Kılınç Aşkın Ayten (18.03.2019 - 20.03.2019), "İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 2019
 10. Bayraktar Bülent (04.05.2018 - 05.05.2018), "Leptin Hormonu Fizyolojisi, Bazı Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the II.Uluslarası Multidisipliner Çalışmaları, 2018
 11. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (04.05.2018 - 05.05.2018), "Antidiyabetik, Proinflamatuvar,kardiyoprototektif Etkiye Sahip Bir Adipositokinvisfatin Hormonun Fizyolojik Sistemlerüzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018
 12. Özdemir Memiş,Sözmez Zeynep,Aksakal Vecihi (25.10.2018 - 27.10.2018), "Determınatıon of Some Molecular Marker Polymorphısms Affectıng Productıon Traıts ın Holsteın Cattle", presented at the 10. International Animal Science Conference, 2018
 13. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Şengül Bülent,Bayraktar Fatma Gülten (25.08.2018 - 26.08.2018), "Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", presented at the I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018
 14. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (04.05.2018 - 05.05.2018), "Β-Karoten Molekünün Fizyolojisi, Biyolojik Etkileri ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmes", presented at the II ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2018
 15. Özdemir Memiş,Sözmez Zeynep,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi (09.05.2018 - 12.05.2018), "Relationships Between Gh/Aluı Polymorphism and Some Production Traits in Holstein Cow", presented at the International Agricultural Science Congress, 2018
 16. Özdemir Memiş,Topal Mehmet,Aksakal Vecihi (09.05.2018 - 12.05.2018), "The Relationships Between Performance Traits and the Bgh/Aluı and Pit-1/Hinfı Polymorphisms in Holstein Cows", presented at the International Agricultural Science Congress,, 2018
 17. Özdemir Memiş,Sözmez Zeynep,Aksakal Vecihi (26.04.2018 - 29.04.2018), "Relationships Between Prl/Rsaı Polymorphism and Some Performance Traits in Holstein Cattle.", presented at the International Congress on Engineering and Life Science., 2018
 18. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Takma Çiğdem,Fatma Gülten Bayraktar,Şengül Bülent (25.08.2018 - 26.08.2018), "Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", presented at the I. ULUSLARARASI AHTAMARA MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, 2018
 19. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (04.05.2018 - 04.05.2018), "Antikanserojenik, İmmunmodülator ve Antioksidan Bir Etkiye Sahip Beta-Karoten Molekünün Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018
 20. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Gül Mehmet (04.05.2018 - 05.05.2018), "Sıcaklık Stresi ile İ̇ndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Demir Düzeyine Etkisinin İncelenmesi", presented at the II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018
 21. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Gül Mehmet (19.04.2018 - 22.04.2018), "Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", presented at the I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-İSTANBUL, 2018
 22. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,Aksakal Vecihi,Yılmaz Yahya Yasin (09.05.2018 - 12.05.2018), "İnfluence on Some Physiological Charesteristics of the Honeybee (Apis Mellifera L. ) Colonies of Radio Frequences.", presented at the International Agriculturel Science Congress, 2018
 23. Aksakal Vecihi (24.05.2017 - 25.05.2017), "Organik Arıcılık", presented at the Bal Üretiminde Verimlilik ve Kalite Sorunları, 2017
 24. Karaalp Musa,Kaya Hacer,Aksakal Vecihi (27.09.2017 - 29.09.2017), "Organik Olarak Üretilen Yumurtaların Besinsel ve Duyusal Özelliklerinin İyileştirilme Olanakları", presented at the I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017
 25. Sönmez Zeynep,Özdemir Memiş,Aksakal Vecihi (27.09.2017 - 29.09.2017), "Büyüme Hormonu Geni Polimorfizminin Buzağı Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 26. Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Dellal Gürsel (27.09.2017 - 29.09.2017), "Türkiye’de Organik Süt Sığırcılığın Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 27. Ceyhan Ayhan,Aksakal Vecihi,Dellal Gürsel,Koyuncu Mehmet,Koşum Nedim,Taşkın Turğay (27.09.2017 - 29.09.2017), "Türkiye’de Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriicliğinin Mevcut Durumu ve Gelişim Strajeleri", presented at the 1st International Organic Agricultureand Biodiversity Symposium, 2017
 28. Ceyhan Ayhan,Aksakal Vecihi,Dellal Gürsel,Koyuncu Mehmet,Koşum Nedim (27.09.2017 - 29.10.2017), "Türkiye’de Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Gelişim Stratejileri", presented at the “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt, 2017
 29. Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Haşimoğlu Sümer,Öztürk Ali Kemal,Ceyhan Ayhan,Pehlivan Erkan (27.09.2017 - 29.09.2017), "Opportunities and Strategies for the Development of Organic Animal Production in Turkey", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 30. Karaalp Musa,Kaya Hacer,Aksakal Vecihi (27.09.2017 - 29.09.2016), "Organik Olarak Üretilen Yumurtaların Bazı Besinsel ve Duyusal Özelliklerinin İyileştirilme Olanakları", presented at the 1 st Internationel Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2016
 31. Pehlivan Erkan,Haşimoğlu Sümer,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Öztürk Ali Kemal,Dellal Gürsel,Şen Ayşe (16.05.2017 - 18.05.2017), "Organic Animal Production in Turkey: Problems and Solution Proposals", presented at the 2nd International Balkan Agriculture Congress, 2017
 32. Karaalp Musa,Aksakal Vecihi,Öztürk Sarıkaya Sevim Beyza,Elmastaş Mahfuz,Baltacı Cemalettin,Ürüşan Altun Hilal,Bayram Bahri,Zülkadir Ayhan (05.10.2016 - 08.10.2016), "Standart Bir Diet Tüketen Pik Dönemindeki Yumurta Tavuklarında Elma Sirkesi ve Mantar Sapının Etkileri", presented at the Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016, 2016
 33. Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Bayram Bahri,Pehlivan Erkan,Öztürk Ali Kemal,Dellal Gürsel,Haşimoğlu Sümer (06.10.2015 - 09.10.2015), "Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri Sorunlar Çözüm Önerileri", presented at the DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE), 2015
 34. Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Ak İbrahim,Mazlum Halit (24.10.2013 - 26.10.2013), "Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Üretilen Sütlerin Miktar Besin Madde İçerikleri ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması", presented at the Türkiye II.Organik Hayvancılık Kongresi, 2013
 35. Bayram Bahri,Ak İbrahim,Aksakal Vecihi,Mazlum Halit (14.09.2011 - 16.09.2011), "Sözleşmeli Organik Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri", presented at the 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2011
 36. Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Turan İbrahim,Mazlum Halit,Coşar İkram (03.09.2015 - 05.09.2015), "Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Yetiştirilen Buzağıların Immunglobulin Lg Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması", presented at the 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2015
 37. Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Bayram Bahri,Pehlivan Erkan,Ali Kemal Öztürk,Dellal Gürsel,Sümer Haşimoğlu (06.10.2015 - 09.10.2015), "Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri Sorunlar Çözüm Önerileri", presented at the Doğu Karadeniz II.Organik Tarım Kongresi, 2015
 38. Dellal Gürsel,Ali Kemal Kemal,Aksakal Vecihi,Sümer Haşimoğlu,Reşit Uzunçam,Pehlivan Erkan,Koşum Nedim (12.01.2015 - 16.01.2015), "Türkiye De Organik Hayvansal Üretim", presented at the Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII.Teknik Kongresi, 2015
 39. Karaoğlu Mevlüt, Kopuzlu Sinan, Aksakal Vecihi, Esenbuğa Nurinisa, Macit Muhlis, Dayıoğlu Hayri (14.09.1998 - 16.09.1998), "Tuj X Morkaraman Melezi Kuzularında Büyüme Özellikleri ve Yaşama Gücü Üzerine Bir Araştırma", presented at the Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 1998
 40. Esenbuğa Nurinisa, Dayıoğlu Hayri, Aksakal Vecihi (04.01.1999 - 05.01.1999), "Bazı Yerli Irk Saf ve Melez Kuzuların Büyüme Özellikleri Üzerine Mukayeseli Araştırmalar", presented at the Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, 1999
 41. Emsen Ebru, Yaprak Mustafa, Aksakal Vecihi (14.10.2002 - 16.10.2002), "Morkaraman ve Tuj Koyunlarında Karkas ve Organoleptik Özellikler Üzerine Irk ve Rasyon Tipinin Etkileri", presented at the III.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2002
 42. Emsen Ebru, Bilgin Ömer Cevdet, Aksakal Vecihi, Yaprak Mustafa (14.10.2002 - 16.10.2002), "İvesi ve Morkaraman Koyunlarında Uygulanan İki Farklı Östrus Senkronizasyon Metodunun Karşılaştırılması", presented at the III.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2002
 43. Karaoğlu Mevlüt, Macit Muhlis, Esenbuğa Nurinisa, Turgut Leyla, Aksakal Vecihi, Yörük Mehmet Akif (07.09.2005 - 10.09.2005), "Morkaraman Kuzularında Bovifarm ın Performans Üzerine Etkisi", presented at the III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 2005
 44. Bayram Bayram, Aksakal Vecihi (03.07.2008 - 04.07.2008), "Organik Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinin Esasları", presented at the II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 2008
 45. Aksakal Vecihi, Macit Muhlis (26.06.2009 - 29.06.2011), "Farklı Yetiştirme Sistemleri Uygulanan İvesi ve Morkaraman Irkı Kuzuların Büyüme Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Iı Altmış Günlük Yaşta Sütten Kesilen İvesi ve Morkaraman Kuzuların Büyüme Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri", presented at the 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2011
 46. Aksakal Vecihi (25.05.2010 - 28.05.2010), "Gümüşhane De Organik Tarımın Mevcut Durumu ve Potansiyeli", presented at the İl Oluşunun 85.Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu, 2010
 47. Aksakal Vecihi (01.07.2010 - 04.07.2010), "Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Tarım İmkanlar ve Fırsatlar", presented at the Türkiye I.Organik Hayvancılık Kongresi, 2010
 48. Aksakal Vecihi, Akbulut Ömer, Bayram Bahri, Esenbuğa Nurinisa (01.07.2010 - 04.07.2010), "Organik Et ve Süt Sığırcılığı", presented at the Türkiye I.Organik Hayvancılık Kongresi, 2010
 49. Aksakal Vecihi, Bayram Bahri, Yanar Mete, Akbulut Ömer (28.06.2010 - 01.07.2010), "Organik Koşullarda Yetiştirilen İsveç Kırmızı Beyaz Alaca Sığırlarında Farklı Metotlarla Doğum Ağırlına Ait Varyans Unsurları ve Kalıtım Derecesi Tahminleri ile Etkili Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi", presented at the Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010
 50. Bayram Bahri, Aksakal Vecihi, Akbulut Ömer (09.05.2011 - 12.05.2011), "Organik Şartlarda Yetiştirilen İsveç Kırmızısı İneklerde Vücut Kondisyon Skorunun Bazı Döl ve Süt Verim Özelliklerine Etkisi", presented at the GAP VI.Tarım Kongresi, 2011
 51. Aksakal Vecihi, Bayram Bahri, Karaalp Musa (13.06.2012 - 15.06.2013), "Organik Süt Sığırcılığı Eğitimi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Örneği", presented at the Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, 2013
 52. Daş Hüseyin, Kalkışım Özgün, Aksakal Vecihi (25.09.2013 - 27.09.2013), "Genetik Çeşitlilik ve Ekosistem Açısından Organik Tarım ve Hayvancılık", presented at the Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013
 53. Daş Hüseyin, Bayram Bahri, Aksakal Vecihi (25.09.2013 - 27.09.2013), "Organik Tarım Uygulamaları Hayvansal Gıda Üretimini Nicelik ve Niteliksel Olarak Nasıl Etkiler", presented at the Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013
 54. Bayram B, Aksakal V, Karaalp M, Daş H (26.06.2013 - 28.06.2013), "Organik Et ve Süt Sığırı Yetiştiriciliği", presented at the Doğu Karadeniz I. Organik Tarım Kongresi, 2013
 55. Yıldırım Mustafa, Yolcu Halil, Aksakal Vecihi, Bayram Bayram, Kalkışım Özgün, Kantar Faik (26.06.2013 - 28.06.2013), "Doğu Karadeniz Bölgesi Nin Organik Bitkisel Üretim Poatansiyeli", presented at the Doğu Karadeniz I.Organik Tarım Kongresi, 2013
 56. Dayıoğlu Hayri, Aksakal Vecihi, Karaoğlu Mevlüt, Macit Muhlis, Esenbuğa Nurinisa (21.09.1999 - 24.09.1999), "Yerli Gen Kaynaklarına Dayalı Olarak Yetiştirilen Saf ve Melez Kuzuların Büyüme ve Gelişme Özellikleri", presented at the Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 1999
 57. Esenbuğa Nurinisa, Macit Muhlis, Karaoğlu Mevlüt, Aksakal Vecihi,Yörük Mehmet Akif, Gül Mehmet, Aksu Muhammed İrfan, Bilgin Ömer Cevdet (25.09.2009 - 27.09.2009), "A Study on Possibility of Rosa Canina Seed Use as Feed Ingredient in Diets of Morkaraman Male Lambs", presented at the International Rural Development Siymposium'09, 2009
 58. Sancar Canan, Aksakal Vecihi, Çiftçi Taha Emre (08.12.2011 - 10.12.2011), "Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında E Ticaret", presented at the Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, 2011
 59. Karaalp Musa, Daş Hüseyin, Aksakal Vecihi, Bayram Bahri (11.09.2012 - 13.09.2012), "Tavukçuluk Kaynaklı Amonyak ve Sera Gazı Emisyonlarının Düşürülmesi", presented at the Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk