Kitap

 1. Bölüm Adı:Bayburt’ta Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği,Aksakal Vecihi, Bayraktar Bülent, Tekce Emre, Meşeli Mustafa Bora,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Aksakal Vecihi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:118,ISBN:978-625-6955-13-4,Bölüm Sayfaları:3 - 22
 2. Bölüm Adı:Bayburt’ta Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği,Aksakal Vecihi, Meşeli Mustafa Bora,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Aksakal Vecihi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:118,ISBN:978-625-6955-13-4,Bölüm Sayfaları:23 - 42
 3. Bölüm Adı:Organıc Agrıculture Plant & Lıvestock Productıon,Aksakal Vecihi, Bayraktar Bülent, Tekce Emre,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Özyazıcı Gülen, Oral Hanoğlu Hülya,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:24,ISBN:: 978-625-8423-45-7,Bölüm Sayfaları:245 - 269
 4. Bölüm Adı:Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Bilimsel Araştırmalar,Tekce Emre, Bayraktar Bülent, Aksakal Vecihi, Tekdemir Orhan Atlıhan,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Aksakal Vecihi, Bülbül Ali Savaş,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:143,ISBN:978-625-8061-86-4,Bölüm Sayfaları:143 - 173
 5. Bölüm Adı:Arıcılık Üzerine Bilimsel Araştırmalar,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İKSAD,Editör:Vecihi Aksakal, Yaşar Erdoğan,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:230,ISBN:978-625-7687-11-9,Bölüm Sayfaları:93 - 131
 6. Bölüm Adı:Veterinerlik ve Hayvansalüretim Üzerine Bilimselaraştırmalar,Yıldız Kürşat,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İKSAD,Editör:Bayraktar Bülent, Aksakal Vecihi, Tekçe Emre,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:146,ISBN:978-625-7279-87-1,Bölüm Sayfaları:127 - 143
 7. Bölüm Adı:Veterinerlik ve Hayvansal Üretim Üzerine Bilimsel Araştırmalar,Şentürk Ömer,Karabulut Abdulkadir,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İKSAD,Editör:Bayraktar, Bülent Aksakal Vecihi, Tekçe Emre,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:146,ISBN:978-625-7279-87-1,Bölüm Sayfaları:97 - 126
 8. Bölüm Adı:Organik Arıcılık,Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Maatbaacılık,Editör:Vecihi Aksakal, Yaşar Erdoğan, Yunus Kaya,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:135,ISBN:978-605-7563-02-6,Bölüm Sayfaları:121 - 125
 9. Bölüm Adı:Organik Arıcılık,Çıvracı Sadık,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Maatbaacılık,Editör:Vecihi Aksakal, Yaşar Erdoğan, Yunus Kaya,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:135,ISBN:978-605-7563-02-6,Bölüm Sayfaları:24 - 53
 10. Bölüm Adı:Güncel İşletmecilik Çalışmaları,Göktaş Bora,Meşeli Mustafa Bora,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İmaj Yayınevi,Editör:Erdoğan Tarakçı, İnci,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:274,ISBN:978-605-7905-19-2,Bölüm Sayfaları:207 - 264
 11. Bölüm Adı:Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019,Bayraktar Bülent,Uzun Tahsin,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Aşkın Kılınç Ayten,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Editör:Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel,Basım Sayısı:2,Sayfa Sayısı:780,ISBN:978-605-327-870-2,Bölüm Sayfaları:366 - 372
 12. Bölüm Adı:Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019,Öztüfek Harun,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Editör:Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:780,ISBN:978-605-327-870-2,Bölüm Sayfaları:359 - 365
 13. Bölüm Adı:Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019,Zengin Yunus Emre,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Aşkın Kılınç Ayten,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Editör:Bülent Kırmızı,bahar İşigüzel,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:780,ISBN:978-605-327-870-2,Bölüm Sayfaları:355 - 358
 14. Bölüm Adı:Poultry,Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İNTECHOPEN,Basım Sayısı:1,ISBN:978-1789238198,Bölüm Sayfaları:1 - 12
 15. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Haşimoğlu Sümer,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Cengiz Mahir Murat,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:109 - 125
 16. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Karaalp Musa,Erdoğan Ümmügülsüm,Okcu Melih,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:95 - 108
 17. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Haşimoğlu Sümer,Erdoğan Yaşar,Ürüşan Altun Hilal,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:36 - 54
 18. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Cengiz Mahir Murat,Haşimoğlu Sümer,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:82 - 94
 19. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Smolders Gidi,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr. Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:54 - 63
 20. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Haşimoğlu Sümer,Aksakal Vecihi,Smolders Gidi,Veluw Kees Van,Dellal Gürsel,Vaarst Mette,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Maatbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:3 - 25
 21. İç Denetim Uygulamaları ve Formları El Kitabı,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Haşimoğlu Sümer,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal, Prof.Dr.Bahri Bayram, Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:32,ISBN:978-605-4361-76-2
 22. Bölüm Adı:Organik Hayvansal Üretim,Ceyhan Ayhan,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Yayın Yeri:GÜNDÜZ OFSET MATBAACILIK VE YAYINCILIK,Editör:Bayram Bahri,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:104,ISBN:978-605-4361-57-1,Bölüm Sayfaları:39 - 62
 23. Bölüm Adı:Organik Hayvansal Üretim,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Yayın Yeri:GÜNDÜZ OFSET MATBAACILIK VE YAYINCILIK,Editör:Prof.Dr.Bahri Bayram,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:104,ISBN:978-605-3-4361-57-1,Bölüm Sayfaları:16 - 38
 24. Bölüm Adı:Ekolojik Organik Tarımda Hayvancılık,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Yayın Yeri:DORA,Editör:İbrahim Ak,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:396,ISBN:978-605-4798-46-9,Bölüm Sayfaları:165 - 197
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk