Kitap

 1. Bölüm Adı:Bayburt’ta Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği,Aksakal Vecihi, Meşeli Mustafa Bora,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Aksakal Vecihi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:118,ISBN:978-625-6955-13-4,Bölüm Sayfaları:23 - 42
 2. Bölüm Adı:Bayburt’ta Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği,Aksakal Vecihi, Bayraktar Bülent, Tekce Emre, Meşeli Mustafa Bora,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Aksakal Vecihi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:118,ISBN:978-625-6955-13-4,Bölüm Sayfaları:3 - 22
 3. Bölüm Adı:Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Bilimsel Araştırmalar,Tekce Emre, Bayraktar Bülent, Aksakal Vecihi, Tekdemir Orhan Atlıhan,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Aksakal Vecihi, Bülbül Ali Savaş,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:143,ISBN:978-625-8061-86-4,Bölüm Sayfaları:143 - 173
 4. Bölüm Adı:Organıc Agrıculture Plant & Lıvestock Productıon,Aksakal Vecihi, Bayraktar Bülent, Tekce Emre,Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ,Editör:Özyazıcı Gülen, Oral Hanoğlu Hülya,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:24,ISBN:: 978-625-8423-45-7,Bölüm Sayfaları:245 - 269
 5. Bölüm Adı:Arıcılık Üzerine Bilimsel Araştırmalar,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İKSAD,Editör:Vecihi Aksakal, Yaşar Erdoğan,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:230,ISBN:978-625-7687-11-9,Bölüm Sayfaları:93 - 131
 6. Bölüm Adı:Veterinerlik ve Hayvansal Üretim Üzerine Bilimsel Araştırmalar,Şentürk Ömer,Karabulut Abdulkadir,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İKSAD,Editör:Bayraktar, Bülent Aksakal Vecihi, Tekçe Emre,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:146,ISBN:978-625-7279-87-1,Bölüm Sayfaları:97 - 126
 7. Bölüm Adı:Veterinerlik ve Hayvansalüretim Üzerine Bilimselaraştırmalar,Yıldız Kürşat,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İKSAD,Editör:Bayraktar Bülent, Aksakal Vecihi, Tekçe Emre,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:146,ISBN:978-625-7279-87-1,Bölüm Sayfaları:127 - 143
 8. Bölüm Adı:Güncel İşletmecilik Çalışmaları,Göktaş Bora,Meşeli Mustafa Bora,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İmaj Yayınevi,Editör:Erdoğan Tarakçı, İnci,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:274,ISBN:978-605-7905-19-2,Bölüm Sayfaları:207 - 264
 9. Bölüm Adı:Organik Arıcılık,Çıvracı Sadık,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Maatbaacılık,Editör:Vecihi Aksakal, Yaşar Erdoğan, Yunus Kaya,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:135,ISBN:978-605-7563-02-6,Bölüm Sayfaları:24 - 53
 10. Bölüm Adı:Organik Arıcılık,Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Maatbaacılık,Editör:Vecihi Aksakal, Yaşar Erdoğan, Yunus Kaya,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:135,ISBN:978-605-7563-02-6,Bölüm Sayfaları:121 - 125
 11. Bölüm Adı:Poultry,Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:İNTECHOPEN,Basım Sayısı:1,ISBN:978-1789238198,Bölüm Sayfaları:1 - 12
 12. Bölüm Adı:Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019,Öztüfek Harun,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Editör:Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:780,ISBN:978-605-327-870-2,Bölüm Sayfaları:359 - 365
 13. Bölüm Adı:Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019,Zengin Yunus Emre,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Aşkın Kılınç Ayten,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Editör:Bülent Kırmızı,bahar İşigüzel,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:780,ISBN:978-605-327-870-2,Bölüm Sayfaları:355 - 358
 14. Bölüm Adı:Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019,Bayraktar Bülent,Uzun Tahsin,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Aşkın Kılınç Ayten,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Editör:Bülent Kırmızı, Bahar İşigüzel,Basım Sayısı:2,Sayfa Sayısı:780,ISBN:978-605-327-870-2,Bölüm Sayfaları:366 - 372
 15. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Cengiz Mahir Murat,Haşimoğlu Sümer,Erdoğan Yaşar,Aksakal Vecihi,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:82 - 94
 16. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Smolders Gidi,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr. Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:54 - 63
 17. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Haşimoğlu Sümer,Aksakal Vecihi,Smolders Gidi,Veluw Kees Van,Dellal Gürsel,Vaarst Mette,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Maatbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:3 - 25
 18. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Haşimoğlu Sümer,Erdoğan Yaşar,Ürüşan Altun Hilal,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:36 - 54
 19. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Haşimoğlu Sümer,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Cengiz Mahir Murat,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:109 - 125
 20. Bölüm Adı:Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları,Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Karaalp Musa,Erdoğan Ümmügülsüm,Okcu Melih,Yayın Yeri:Gündüz Ofset ve Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:125,ISBN:978-605-4361-78-6,Bölüm Sayfaları:95 - 108
 21. İç Denetim Uygulamaları ve Formları El Kitabı,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Haşimoğlu Sümer,Yayın Yeri:Gündüz Ofset Matbaacılık,Editör:Prof.Dr.Vecihi Aksakal, Prof.Dr.Bahri Bayram, Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:32,ISBN:978-605-4361-76-2
 22. Bölüm Adı:Organik Hayvansal Üretim,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Yayın Yeri:GÜNDÜZ OFSET MATBAACILIK VE YAYINCILIK,Editör:Prof.Dr.Bahri Bayram,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:104,ISBN:978-605-3-4361-57-1,Bölüm Sayfaları:16 - 38
 23. Bölüm Adı:Organik Hayvansal Üretim,Ceyhan Ayhan,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Yayın Yeri:GÜNDÜZ OFSET MATBAACILIK VE YAYINCILIK,Editör:Bayram Bahri,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:104,ISBN:978-605-4361-57-1,Bölüm Sayfaları:39 - 62
 24. Bölüm Adı:Ekolojik Organik Tarımda Hayvancılık,Bayram Bahri,Aksakal Vecihi,Karaalp Musa,Yayın Yeri:DORA,Editör:İbrahim Ak,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:396,ISBN:978-605-4798-46-9,Bölüm Sayfaları:165 - 197