Lisansüstü Tez Danış.

  1. Erdem KABAN, "Bayburt Üniversitesi'nde Okuyan Öğrencilerin Besin Tüketiminde Geleneksel ve Yeni Medya Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  2. Fatih YEŞİLOĞLU, "Bayburt İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Güvenilir Gıda Tüketimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor
  3. Mustafa Bora MEŞELİ, "Bayburt İlinde Organik Ürün Tüketimi ve Tüketici Eğilimleri", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk