Ders

Doktora

 1. İstatistiksel Yorumlama, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3

Yüksek Lisans

 1. Organik Koyun Yetiştiriciliği, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 2. Organik Süt Sığırcılığı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 3. Organik Koyun Yetiştiriciği, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 4. Organik Süt Sığırcılığı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 5. Organik Hayvansal Üretimin Genel Prensipleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 6. Hayvan Refahı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 7. Fmg2036.1 Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 8. Fmg2031.1 Kırmızı Et Bilimi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 9. Fmg2032.1 Sütte Kalite Analizleri, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 10. Zt5061-Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 11. Zt5040-Uzmanlık Alan Dersi, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 12. Zt5080-Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 13. Zt5040-Uzmanlık Alan Dersi, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 14. Zt5061-Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 15. Zt5062-Hayvancılık Islah Metotları, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 16. Zt5042-Hayvan Ekolojisi, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 17. Zt5081-Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 18. Zt5061-Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. İstatistik Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 2. İleri İstatistik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:5
 3. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 4. İleri İstatistik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 5. İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 6. İstatistik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 7. İstatistik ve Olasılık, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 8. Gm210.1 Bilgisayar Destekli İstatistik Analiz, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 9. Gm307b.1 Et Bilimi ve Teknolojisi (İ.Ö), 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 10. Gm307b.1 Et Bilimi ve Teknolojisi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 11. Gm307.1 Et Bilimi ve Teknolojisi (İ.Ö), 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 12. Gm307.1 Et Bilimi ve Teknolojisi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3

Önlisans

 1. Dt110b.1 İstatistik, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 2. Bs116.1b.1 İstatistik, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 3. Lvs201b.1 Temel Sürü Sağlığı Yönetimi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 4. Otap215-Yemler ve Yem Teknulujisi, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 5. Otap111-Organik Tarıma Giriş, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 6. Otap109-Genetik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 7. Otap107-Zooloji, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 8. Lvs203-Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 9. Lvs107-Genetik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 10. Lvs103-Biyoistatistik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 11. Otpsec262-Hayvan Besleme, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 12. Otap216-Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 13. Otap214-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 14. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 15. Otap202-Organik Ürünlerin Pazarlanması, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 16. Otap104-Organik Tarıma Giriş-Iı, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 17. Lvssec254-Hayvan Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 18. Lvs114-Genel Zootekni, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 19. Otp217-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 20. Otasec211-Keçi Yetiştiriciliği, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 21. Lvssec257-Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 22. Otap217-Hayvan Besleme, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 23. Otap111-Organik Tarıma Giriş, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 24. Otap109-Genetik, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 25. Otap107-Zooloji, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 26. Lvs203-Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 27. Lvs107-Genetik, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 28. Otp217-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 29. Otap111-Organik Tarıma Giriş, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 30. Otap107-Zooloji, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 31. Otap214-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 32. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 33. Otasec211-Keçi Yetiştiriciliği, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 34. Otap217-Hayvan Besleme, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 35. Otap209-Mesleki Yabancı Dil-I, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 36. Otap201-Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 37. Lvs203-Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 38. Lvs107-Genetik, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 39. Lvs103-Biyoistatistik, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 40. Shusec210-İşletme İstatistiği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 41. Otap214-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 42. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 43. Lvs112-Labaratuar Teknikleri, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 44. Otasec211-Keçi Yetiştiriciliği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 45. Lvs103-Biyoistatistik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 46. Lvs103-Biyoistatistik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 47. Lvs107-Genetik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 48. Otao215-Yemler ve Yem Teknolojisi, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 49. Otap110-Hayvansal Üretim İlkeleri, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 50. Lvsp204-Sığır Yetiştiriciliği, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 51. Lvssec216-Organik Hayvancılık, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 52. Shusec210-İşletme İstatistiği, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 53. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 54. Otap217-Hayvan Besleme, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 55. Otao215-Yemler ve Yem Teknolojisi, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 56. Otap211-Üreme Fizyolojisi, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 57. Otap107-Zooloji, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:2
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk