Ders

Doktora

 1. İstatistiksel Yorumlama, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3

Yüksek Lisans

 1. Fmg2036.1 Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 2. Zt5080-Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 3. Hayvan Refahı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 4. Zt5040-Uzmanlık Alan Dersi, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 5. Zt5061-Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 6. Organik Süt Sığırcılığı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 7. Zt5042-Hayvan Ekolojisi, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 8. Zt5062-Hayvancılık Islah Metotları, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 9. Organik Koyun Yetiştiriciği, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 10. Fmg2031.1 Kırmızı Et Bilimi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 11. Zt5081-Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 12. Organik Koyun Yetiştiriciliği, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 13. Fmg2032.1 Sütte Kalite Analizleri, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 14. Organik Süt Sığırcılığı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 15. Organik Hayvansal Üretimin Genel Prensipleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 16. Zt5061-Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 17. Zt5040-Uzmanlık Alan Dersi, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 18. Zt5061-Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 2. İstatistik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 3. İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 4. İstatistik ve Olasılık, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 5. Gm210.1 Bilgisayar Destekli İstatistik Analiz, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 6. Gm307.1 Et Bilimi ve Teknolojisi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 7. Gm307b.1 Et Bilimi ve Teknolojisi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 8. İleri İstatistik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 9. Gm307.1 Et Bilimi ve Teknolojisi (İ.Ö), 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 10. Gm307b.1 Et Bilimi ve Teknolojisi (İ.Ö), 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 11. İstatistik Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 12. İleri İstatistik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:5

Önlisans

 1. Lvs203-Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 2. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 3. Otap111-Organik Tarıma Giriş, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 4. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 5. Otap111-Organik Tarıma Giriş, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 6. Lvs107-Genetik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 7. Lvs201b.1 Temel Sürü Sağlığı Yönetimi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 8. Otao215-Yemler ve Yem Teknolojisi, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 9. Otap109-Genetik, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 10. Otp217-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 11. Lvs103-Biyoistatistik, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 12. Lvs103-Biyoistatistik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 13. Otao215-Yemler ve Yem Teknolojisi, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 14. Lvssec257-Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 15. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 16. Otap214-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 17. Otap107-Zooloji, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 18. Lvs114-Genel Zootekni, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 19. Otasec211-Keçi Yetiştiriciliği, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 20. Lvs203-Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 21. Otpsec262-Hayvan Besleme, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 22. Shusec210-İşletme İstatistiği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 23. Lvssec216-Organik Hayvancılık, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 24. Otap216-Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 25. Otap107-Zooloji, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 26. Otasec211-Keçi Yetiştiriciliği, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 27. Otp217-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 28. Shusec210-İşletme İstatistiği, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 29. Otap110-Hayvansal Üretim İlkeleri, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 30. Bs116.1b.1 İstatistik, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 31. Otap109-Genetik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 32. Dt110b.1 İstatistik, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 33. Otap107-Zooloji, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:2
 34. Otap211-Üreme Fizyolojisi, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 35. Otap217-Hayvan Besleme, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 36. Lvsp204-Sığır Yetiştiriciliği, 2011-2012, Türkçe, Ders saati:3
 37. Otap217-Hayvan Besleme, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 38. Lvs103-Biyoistatistik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 39. Otap209-Mesleki Yabancı Dil-I, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 40. Lvs107-Genetik, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:2
 41. Otap201-Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 42. Otap214-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 43. Otap107-Zooloji, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 44. Otap214-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 45. Otap215-Yemler ve Yem Teknulujisi, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 46. Lvs107-Genetik, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 47. Lvs112-Labaratuar Teknikleri, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:2
 48. Otap217-Hayvan Besleme, 2013-2014, Türkçe, Ders saati:3
 49. Otap104-Organik Tarıma Giriş-Iı, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 50. Lvs103-Biyoistatistik, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 51. Lvs203-Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 52. Lvs107-Genetik, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 53. Lvssec254-Hayvan Yetiştiriciliği, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 54. Otap206-Arıcılık ve Tozlaşma, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3
 55. Otasec211-Keçi Yetiştiriciliği, 2012-2013, Türkçe, Ders saati:3
 56. Otap202-Organik Ürünlerin Pazarlanması, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:2
 57. Otap111-Organik Tarıma Giriş, 2014-2015, Türkçe, Ders saati:3