Proje

 1. Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi,Ulusal, (07.12.2018 - 06.12.2020),
 2. Kuzularda Farklı Dozlarda Probiyotik Karışımın Kullanımının Bazı Adipokin Hormon Profilleri (İrisin, Progranülin, Visfatin, Apelin,omentin) ile Mitokondriyal Fonksiyon (Mitokondriyal-Türevli Peptid (Mots-C) Beyin Mitokondriyal Taşıyıcı Protein-1 (Bmcp-1), Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör, Hipokampal Nöron Sayısı Arasındaki İlişki ve Büyüme Parametreleri (Gh, Kas Büyütme Faktörleri), Bazı Kas Moleküler Markerler ve Karkas Ağırlığı Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi,Ulusal, (27.12.2019 - 13.04.2020),
 3. Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Uluslararasi, (02.04.2018 - 02.04.2019),
 4. Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği ve Algılanma Biçimleri: Bir Telegerçeklik Sorunsalı,Ulusal, (14.05.2018 - 14.03.2019),
 5. Deneysel Sıcaklık Stresi Oluşturulan Keklik ve Bıldırcınlarda Probiyotik, Moringa Olifera Uçucu Yağının Serum Apelin, Tau Proteinleri, Beyin Kaynakli Nötrofik Faktör (Bdnf), Kardiyak Troponin Seviyesi, Hipokampal Nöron Sayısı ve Kardiyoprotektif, Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi,Ulusal, (14.06.2019 - 14.11.2019),
 6. Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozısyonlarının Araştırılması,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),
 7. Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda Rolü Bulunan İrisin, Adropin,preptin Hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (Bdnf) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi,Ulusal, (26.12.2018 - 28.03.2019),
 8. Kuzu Rasyonlarına İlave Edilen Probiyotik Karışımının Besi Performansı, Rumen Mikroflorası ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (07.12.2018 - 19.06.2020),14,00 ₺
 9. Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi,Ulusal, (07.12.2018 - 17.02.2020),10,00 ₺
 10. Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Tarhun (Artemicia Dracunculus) İlavesinin Performans ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri,Ulusal, (15.06.2017 - 19.07.2018),13,46 ₺
 11. Radyo Frekanslarının Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi.,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),23,78 ₺
 12. Kuzu Rasyonlarına İlave Edilen Probiyotik Karışımının Besi Performansı, Rumen Mikroflorası ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (07.12.2018 - 19.06.2020),
 13. Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda Rolü Bulunan İrisin, Adropin Hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (Bdnf) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi,Ulusal, (26.12.2018 - 27.03.2019),13000 ₺
 14. Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Uluslararasi, (02.04.2018 - 02.04.2019),902900 ₺
 15. Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin İncelenmesi,Ulusal, (13.12.2017 - 01.10.2018),
 16. Rasyonlarına Farklı Dozlarda Tarhun (Artemicia Dracunculus) Yaprağı İlave Edilmiş Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuklardan Alınan Kan, Karaciğer, Yumurta Sarısı ve İncebağırsakta Bazı Parametrelerin İncelenmesi,Ulusal, (03.08.2017 - 17.04.2019),
 17. Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına (Farklı Dozlarda) Tarhun (Artemicia Dracunculus) İlavesinin Performans ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri,Ulusal, (15.06.2017 - 15.08.2018),13,50 ₺
 18. Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozisyonlarının Araştırılması,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),10,00 ₺
 19. Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozısyonlarının Araştırılması,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),10000,00 ₺
 20. Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin İncelenmesi,Ulusal, (12.12.2017 - 15.08.2018),5900 ₺
 21. Demirözü Myo Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının Kurulması Projesii,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
 22. Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
 23. Siyah Alaca Holstein Sığırlarda Büyüme Hormonu Geni Polimorfizmi ile Bazı Performans Özellikleri Arasındaki İlişkiler,Ulusal, (31.12.2015 - 31.08.2016),
 24. Radyo Frekanslarının Bal Arısı Apis Melifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
 25. Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Tavukçuluk Birimi Altyapısını İyileştirme Projesi,Ulusal, (16.09.2014 - 31.12.2015),50,00 ₺
 26. Yumurtlamanın Son Dönemdeki Tavukların Değişik Düzeylerde Ca İçeren Yemlerine Bor Ortoboric Asit ve Vitamin D3 İlavesinin Performans Yumurta Kalitesi Serum ve Yumurta Sarısı Parametreleri ile Tibia Biyomekaniği Üzerine Etkileri,Ulusal, (01.07.2012 - 01.07.2013),
 27. Sığırlarda Prolaktin Geni Polimorfizmi ile Bazı Performans Özellikleri Arasındaki İlişkiler,Ulusal, (30.12.2013 - 30.08.2014),
 28. Siyah Alaca Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özelliklerini Etkileyenmoleküler Markör Polimorfizmlerinin Belirlenmesi,Ulusal, (30.12.2015 - 21.02.2018),
 29. Introduction and Practice of Restructuring and Record Keeping R Rk in Organic Agriculture in Kelkit River Basin,Uluslararasi, (09.02.2016 - 15.05.2017),
 30. Atak S Hibritlerinde Canlı Ağırlık ve Yumurta Ağırlığının Igf Alakalı Gen Varyasyonları ile İlişkisi,Ulusal, (18.07.2014 - 31.12.2015),
 31. Holsteın Buzağılarda Büyüme Hormonu Geni Polimorfizmi ile Bazı Performans Özellikleri Arasındaki İlişkiler,Ulusal, (09.06.2015 - 09.06.2016),
 32. Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Ulusal, (08.07.2014 - 08.08.2014),
 33. Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Yetiştirilen Buzağıların Immunglobulin Ig Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması,Ulusal, (01.04.2013 - 12.10.2015),
 34. Organik ve Konvansiyonel Olarak Üretilen Sütlerin Somatik Hücre Sayısı Bakımından Kalitesinin Değerlendirilmesi,Ulusal, (01.04.2013 - 25.11.2014),
 35. Kelkit Vadisi Organik Hayvancılık Gelişim Stratejileri,Ulusal, (03.09.2013 - 28.03.2014),
 36. Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Tavukçuluk Birimi Alt Yapısını İyileştirme Projesi,Ulusal, (16.09.2014 - 31.12.2015),50,00 ₺
 37. Yumurtlamanın Son Dönemindeki Tavukların Değişik Düzeylerde Ca İçeren Yemlerine Bor Ortoboric Asit ve Vitamin D3 İlavesinin Performans Yumurta Kalitesi Serum ve Yumurta Sarısı Parametreleri ile Tibia Biyomekaniği Üzerine Etkileri,Ulusal, (01.07.2012 - 01.07.2014),
 38. Mikrobiyal Yem Katkı Maddesinin Organik Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Süt Verimi Süt Bileşenleri ve Somatik Hücre Sayımı Üzerine Etkisi,Ulusal, (04.01.2012 - 17.04.2013),3,00 ₺
 39. Mikrobiyal Yem Katkı Maddesinin Organik Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Süt Verimi Süt Bileşenleri ve Somatik Hücre Sayımı Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.06.2012 - 17.04.2013),3000 ₺
 40. Vizyon 2023 Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master Planı,Ulusal, (02.05.2011 - 02.04.2012),
 41. Çiftçi Verimliliği ve İstihdamını Geliştirme Projesi,Uluslararasi, (01.12.2007 - 31.01.2009),
 42. Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi,Uluslararasi, (01.03.2006 - 02.03.2008),180,00 $
 43. Farklı Yaşlarda Sütten Kesimin Morkaraman İvesi ve Tuj Kuzularında Büyüme ve Besi Performansı Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (16.05.2000 - 16.01.2003),
 44. Organik ve Konvansiyonel Olarak Üretilen Sütlerin Somatik Hücre Sayısı Bakımından Kalitesinin Değerlendirilmesi,Ulusal, (01.04.2013 - 25.11.2014),9739 ₺
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk