Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Vizyon

Bayburt ve çevresinde arıcılıkla ilgili uygulamalara yönelik alan araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve projeler üretmek,

Bayburt bölgesi için önemli nektar kaynağı bitkileri belirlemek,

Bayburt bölgesi arı ürünlerinin kalitesinin tespitine yönelik ayrıntılı araştırmalar yapmaktır.

Yayın Tarihi: 
Yukarı