Vizyon / Özgörüş

Vizyonumuz (Özgörüş);

Lisans/Lisansüstü programları ile mesleki bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen; toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan; öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen; bilimsel araştırmalar alanında yetkin bir fakülte olmaktır.