Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bakış açısı geliştirilmesine ve yasalarda eşitliği sağlamaya yönelik yapılanmaya katkıda bulunmak, kadına yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik şiddetin kaldırılmasına yönelik politikalar üretmek, ulusal düzeydeki her alanda aktif rol alabilmesine yönelik stratejiler geliştirmek.

Yayın Tarihi: 
Yukarı