Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ile evrensel değerlere ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve istemlerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanlarda eğitim veren okullar arasında eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği akademik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan ve tanınan saygın bir YÜKSEKOKUL olmak.