Yabancı Uyruklu Personel

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Prof. Dr. Abdulkadir YILMAZ   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Doç. Dr.  Hakan PABUÇCU   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Ufuk TÖMAN   Üye
  Öğr. Gör. Lütfi ÖZBEY  
  • Komisyonun yazışma işlemlerini PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.