Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Murat Kul

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Ceylan
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hüsniye Bülbül

Yüksekokul Sekreteri Vekili Yunus Gül
Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu